Kvalitets- og vedligeholdelsesplan for overdækninger fra Dansk Carport System A/S.

Alle overdækninger fra Dansk Carport System A/S, er fra producenten leveret med en typeplade, hvori der er præget dit ordrenummer og leveringsår. Dette er din garanti for, at produktet er fremstillet af Dansk Carport System A/S.
 
For at opretholde længst mulig levetid på din overdækning, bør følgende råd overholdes:
Tagplader i stål og polycarbonat bør gøres rene for blade og skidt, 2 gang årligt.
Brug en kost med bløde børster og feje løstliggende skidt af. Derefter vaskes taget af med f.eks. Rodalon, eller andet rengøringsmiddel/algefjerner.
 
Tagrender/bladfang og nedløbsrør, skal renses 2 gange årligt. Forbindelsesslange mellem tagrendestuds og nedløbsrør afmonteres, og der skylles igennem med vandslange. (Model: Home, Classic og Square skylles nedløbsrør fra tagside med vandslange)        
 
Beklædninger i vedligeholdelsesfrie materialer, f.eks. IvarPlank, DCS-Plank og Eternit.
Brug en kost med bløde børster, til at feje det værste skidt af. Derefter vaskes med f.eks. Rodalon, eller andet rengøringsmiddel/algefjerner.
 
Beklædninger i træ skal senest 12 mdr. efter leveringen, efterbehandles med maling eller olie
 
Låse og hængsler bør smøres med syrefri olie 1 gang årligt. Låse bør desuden gives frostsikring.
 
Vinter råd:
Det er vigtigt, at du får fjernet sne fra din overdækning, allerede når det er nyfaldet.
F.eks.: 20 cm. tøsne, vejer ca. 80 kg. / m2. Det svarer til, at en dobbeltcarport på 6x6 m. udsættes for et snetryk på: 2.880 kg. Dette giver risiko for, at tagplader eller spær deformeres.
 
Så hvis der ligger mere end 25 cm. nyfalden sne, eller 15 cm. tøsne, bør du med en kost eller lignende, fjerne det fra overdækningen.
 
På grund af risiko for misfarvning af galvaniseringen, bør der ikke benyttes salt som
glatføre bekæmpelse omkring, og ved søjlerne.
 
 
Med venlig hilsen
 
Dansk Carport System A/S
Gl. Århusvej 4B
8940 Randers SV
Tlf.  8725-4916